با تجربه و روزآمد شرکت مانیر موتور

KINGOون مسافربری

سفران 2000رنو

سوناتا هیوندای

کارنزکیا

شرکت مانیر موتور

واردات خودروهای با استاندارد جهانی

رنو سفران

شرکت مانیر موتور

بهره گیری از متخصصین متعهد

سرلوحه قراردادن رضایتمندی مشتریان

کیا کارنز هیوندای سوناتا

شرکت مانیر موتور

 • ون مسافربری
  KINGO
 • رنو
  سفران 2000سی سی
 • کیا
  کارنز
 • هیوندای
  GLS سوناتا
 • تویوتا
  کمری
 • هیوندای
  النترا
 • هیوندای
  H1 ون